WIJ

SDR Accountancy & Advies is opgericht door drs. Soedir Oemrawsingh RA.

Als accountantskantoor met focus op het midden- en kleinbedrijf – zowel proft als non-proft, staat SDR Accountancy & Advies voor kwaliteit tegen een redelijke prijs. De dienstverlening wordt onderling afgestemd op uw wensen en behoeften en is altijd maatwerk. U doet zelf wat u wilt, kunt en/of leuk vindt. Beschikbare tijd, kennis en geld zullen bij deze afstemming een rol spelen.

Met jarenlange ervaring in de financiële dienstverlening (ruim 21 jaar bij accountantskantoren) kunnen wij u op diverse gebieden adviseren. Verder beschikken wij over een ruim netwerk aan contacten welke wij in overleg met u in kunnen schakelen als er zich specifieke zaken voordoen. Op deze manier zijn wij in staat een compleet dienstenpakket aan u aan te bieden.

SDR Accountancy & Adves bespaart kosten door het delen van kantoorruimte en automatisering met Willik Administratie & Advies. Zo wordt uw administratie op een nog efficiëntere manier verwerkt. Buiten kostenvoordelen wisselen we ook kennis en tijd uit. Dit verbetert onze bereikbaarheid, kwaliteteit en continuïteit voor u. Wij blijven zelfstandige ondernemers, maar met de logo’s in dezelfde stijl ziet u dat wij er niet alleen voor staan.

Klachtenregeling

Als kantoor stellen wij alles in het werk om u zo goed en correct mogelijk van dienst te zijn. Ondanks onze inspanningen kan het toch gebeuren dat er een fout wordt gemaakt (niets menselijks is ons vreemd) of dat u om andere redenen niet tevreden bent over onze organisatie. Wanneer dit het geval is nodigen wij u uit om dit aan ons kenbaar te maken. Wij gaan ervan uit dat uw klacht te goeder trouw is en uiting geeft aan oprechte en gegronde zorg. Wij zullen uw klacht dan ook uiterst serieus behandelen.  Bovendien geeft uw klacht ons de kans eventuele fouten te herstellen en onze dienstverlening waar mogelijk te verbeteren.

Veel klachten ontstaan door misverstanden, die vaak in een goed gesprek rechtgezet kunnen worden. Een gesprek heeft dan ook onze voorkeur. Bovendien kunnen wij ons hierdoor ook een beter beeld vormen omtrent de aard van de klacht en de wijze waarop deze tot stand is gekomen.

Is het probleem op deze wijze niet oplosbaar of vindt u een gesprek niet wenselijk, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen. U kunt hierbij gebruik maken van ons klachtenformulier, dat u van onze website kunt downloaden. Wij streven er naar om binnen 10 werkdagen inhoudelijk op de klacht te reageren. Mocht dit door omstandigheden langer duren, dan ontvangt u hiervan altijd bericht en informeren wij u over de verdere procedure.

Tenslotte delen wij u mede dat wij, met het oog op beroepsreglementering, klachten vastleggen en meenemen in de evaluatie van ons kwaliteitssysteem. Vanzelfsprekend zullen wij zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie omgaan.