ADVISERING

Financiële overzichten

TUSSENTIJDSE OVERZICHTEN

Om de ontwikkelingen binnen uw onderneming kort te kunnen blijven volgen, ten opzichte van dezelfde periode van het vorige jaar en/of ten opzichte van een eventuele prognose, kunnen wij voor u verschillende tussentijdse overzichten opstellen. Deze overzichten kunnen naar uw wens worden ingericht met kengetallen en grafieken passend bij...
Financiële overzichten

JAARREKENING

Als afsluiting van een boekjaar zal er als basis voor de aangifte inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting een rapportage gemaakt moeten worden. In onderling overleg met u kan gekozen worden voor een verkorte versie, in de vorm van een bijlage bij een aangifte, maar ook kunnen wij voor u een jaarrekening...