Financiële overzichten

BEGELEIDING BIJ HET VASTSTELLEN VAN UITGANGSPUNTEN VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN FINANCIËLE PROGNOSE EN/OF LIQUIDITEITSPROGNOSE

Een financiële prognose en/of liquiditeitsprognose is niet alleen van belang bij het starten van een onderneming of in de situatie dat er sprake is van groei en/of uitbreiding. Ook in het geval u denkt dat uw onderneming zich in een stabiele situatie begeeft kan het zo zijn dat door...

Read more

Financiële overzichten

JAARREKENING

Als afsluiting van een boekjaar zal er als basis voor de aangifte inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting een rapportage gemaakt moeten worden. In onderling overleg met u kan gekozen worden voor een verkorte versie, in de vorm van een bijlage bij een aangifte, maar ook kunnen wij voor u een jaarrekening...

Read more