Salarisadministratie

SALARISADMINISTRATIE

Uw salarisadministratie efficient, transparant en deskundig laten verzorgen?  Tevens passend advies op personeelsgebied? Afhankelijk van de omvang van het personeelsbestand en uw wensen brengen wij u in contact met één of meerdere partijen, waarna u zelf de keus kunt maken welke partij het beste bij u past. De partijen waar...

Read more

Belastingaangiften

BELASTINGEN

Betaalt u niet te veel belasting? Waar mogelijkheden zijn om te besparen, te optimaliseren en welke uitzonderingen er zijn op het gebied van uw belastingen beoordelen wij continu. Het blijft niet bij adviseren alleen. SDR Accountancy & Advies kan de behandeling volledig regelen, van aangifte tot en met bezwaarschrift....

Read more

Financiële overzichten

BEGELEIDING BIJ HET VASTSTELLEN VAN UITGANGSPUNTEN VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN FINANCIËLE PROGNOSE EN/OF LIQUIDITEITSPROGNOSE

Een financiële prognose en/of liquiditeitsprognose is niet alleen van belang bij het starten van een onderneming of in de situatie dat er sprake is van groei en/of uitbreiding. Ook in het geval u denkt dat uw onderneming zich in een stabiele situatie begeeft kan het zo zijn dat door...

Read more

Financiële overzichten

JAARREKENING

Als afsluiting van een boekjaar zal er als basis voor de aangifte inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting een rapportage gemaakt moeten worden. In onderling overleg met u kan gekozen worden voor een verkorte versie, in de vorm van een bijlage bij een aangifte, maar ook kunnen wij voor u een jaarrekening...

Read more

Advisering

HET MEEDENKEN OVER DE RECHTSVORM EN/OF HERSTRUCTUREREN VAN UW ONDERNEMING

Elke onderneming maakt in zijn bestaan verschillende fasen door. Afhankelijk van het winstniveau, de risico’s en/of de toekomstplannen kan de situatie veranderen waarbij de huidige ondernemingsvorm niet meer aansluit op de feitelijk situatie. Door periodiek contact met elkaar te houden en ontwikkelingen in een vroeg stadium te signaleren kan er...

Read more

Advisering

HET ONDERSTEUNEN BIJ HET SCHRIJVEN VAN EEN ONDERNEMINGSPLAN

Het starten van een onderneming, herstructurering of uitbreiding van activiteiten zijn belangrijke beslissing in de verschillende levenfases van een ondernemer/onderneming. Deze beslissingen brengen aanzienlijke veranderingen met zich mee zowel voor de ondernemer(s) als de onderneming(en). Het is altijd aan te raden deze beslissingen niet zondermeer te nemen maar uit te...

Read more

12