Financiële overzichten

BEGELEIDING BIJ HET VASTSTELLEN VAN UITGANGSPUNTEN VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN FINANCIËLE PROGNOSE EN/OF LIQUIDITEITSPROGNOSE

Een financiële prognose en/of liquiditeitsprognose is niet alleen van belang bij het starten van een onderneming of in de situatie dat er sprake is van groei en/of uitbreiding. Ook in het geval u denkt dat uw onderneming zich in een stabiele situatie begeeft kan het zo zijn dat door onvoorziene omstandigheden de realiteit toch anders is. Alleen als u de werkelijke cijfers naast een vooraf opgestelde prognose neer kan leggen en deze met elkaar kan vergelijken kunt u afwijkingen eenvoudig analyseren en bepalen of aanpassingen in de bedrijfsvoering en/of financieringsstructuur noodzakelijk zijn.