Financiële overzichten

DEPONERINGSSTUKKEN VOOR DE KAMER VAN KOOPHANDEL

Uiteraard verzorgen wij voor u de stukken welke u moet deponeren bij de Kamer van Koophandel. Tevens stellen wij voor u de bijbehorende notulen op van de Vergadering van Aandeelhouders waarin u de jaarrekening van een boekjaar vaststelt.