Advisering

HET MEEDENKEN OVER DE RECHTSVORM EN/OF HERSTRUCTUREREN VAN UW ONDERNEMING

Elke onderneming maakt in zijn bestaan verschillende fasen door. Afhankelijk van het winstniveau, de risico’s en/of de toekomstplannen kan de situatie veranderen waarbij de huidige ondernemingsvorm niet meer aansluit op de feitelijk situatie. Door periodiek contact met elkaar te houden en ontwikkelingen in een vroeg stadium te signaleren kan er...

Read more

Advisering

HET ONDERSTEUNEN BIJ HET SCHRIJVEN VAN EEN ONDERNEMINGSPLAN

Het starten van een onderneming, herstructurering of uitbreiding van activiteiten zijn belangrijke beslissing in de verschillende levenfases van een ondernemer/onderneming. Deze beslissingen brengen aanzienlijke veranderingen met zich mee zowel voor de ondernemer(s) als de onderneming(en). Het is altijd aan te raden deze beslissingen niet zondermeer te nemen maar uit te...

Read more