Advisering

HET ONDERSTEUNEN BIJ HET SCHRIJVEN VAN EEN ONDERNEMINGSPLAN

Het starten van een onderneming, herstructurering of uitbreiding van activiteiten zijn belangrijke beslissing in de verschillende levenfases van een ondernemer/onderneming.

Deze beslissingen brengen aanzienlijke veranderingen met zich mee zowel voor de ondernemer(s) als de onderneming(en). Het is altijd aan te raden deze beslissingen niet zondermeer te nemen maar uit te werken in een ondernemingsplan of een reeds bestaand ondernemingsplan te actualiseren. Met het (geactualiseerde) ondernemersplan heeft u een basis met uitgangspunten waarop u een gedegen beslissing kunt nemen met betrekking tot uw toekomstplannen. Uiteraard kan SDR Accountancy & Advies u ondersteunen bij het schrijven van een ondernemingsplan.