Advisering

HET MEEDENKEN OVER DE RECHTSVORM EN/OF HERSTRUCTUREREN VAN UW ONDERNEMING

Elke onderneming maakt in zijn bestaan verschillende fasen door. Afhankelijk van het winstniveau, de risico’s en/of de toekomstplannen kan de situatie veranderen waarbij de huidige ondernemingsvorm niet meer aansluit op de feitelijk situatie.

Door periodiek contact met elkaar te houden en ontwikkelingen in een vroeg stadium te signaleren kan er tijdig op veranderingen worden ingesprongen zodat u blijvend gewaarborgd bent van een passende ondernemingsstructuur. Niet alleen het meedenken over de rechtsvorm, maar ook de begeleiding in het gehele herstructureringstraject waarbij in overleg met u de contacten met Kamer van Koophandel, bank(en) en eventuele notaris kunnen worden onderhouden. U staat er nooit alleen voor!