Financiële overzichten

JAARREKENING

Als afsluiting van een boekjaar zal er als basis voor de aangifte inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting een rapportage gemaakt moeten worden. In onderling overleg met u kan gekozen worden voor een verkorte versie, in de vorm van een bijlage bij een aangifte, maar ook kunnen wij voor u een jaarrekening opstellen die voldoet aan alle wettelijke eisen en deze voorzien van een samenstelverklaring. Ook bij het afsluiten van een boekjaar maken wij in onderling overleg met u afspraken welke werkzaamheden u zelf uitvoert en welke werkzaamheden u liever aan ons over laat. Zo betaalt u alleen voor de toegevoegde waarde die wij kunnen bieden