Financiële overzichten

TUSSENTIJDSE OVERZICHTEN

Om de ontwikkelingen binnen uw onderneming kort te kunnen blijven volgen, ten opzichte van dezelfde periode van het vorige jaar en/of ten opzichte van een eventuele prognose, kunnen wij voor u verschillende tussentijdse overzichten opstellen. Deze overzichten kunnen naar uw wens worden ingericht met kengetallen en grafieken passend bij de gegevens waar u de onderneming op stuurt. Zo krijgt u de voor u van belang zijnde informatie op een inzichtelijke manier in beeld.